Birkumgård

Første kendte ejer af Birkumgård var Børglum Kloster i 1465. Ved reformationen i 1536 kom Birkumgård under Kronen. Allerede syv år senere blev gården solgt og har siden haft mange forskellige ejere.

Den mest kendte for eftertiden var familien Bruun, som ejede gården 1813-1880. Usædvanligt for herregårdene i Nordjylland havde Birkumgård da fortsat fæstegårde underlagt herregården, men disse blev i slutningen af 1800 tallet udskilt og afhændet til selveje.
Efter 1925 blev der udskilt tre selvstændige gårde à 25 hektar (Skovvang, Kringelgården og Mølstubgård), et brug på 14 hektar (Birkumholm) og et på tre hektar. Andre arealer, der primært bestod af eng, blev solgt til forskellige naboer.                                                                                                                                            
Frem til 1922 var der mange ejerskifter, indtil S Ravn købte Birkumgård og beholdt den i adskillige år. Dens videre skæbne i 1900-tallet efter ham er uklar, indtil Frits F. Undall-Behrend overtog gården i 1991. I dag ejes gården af Mads Westergaard.

I en lystskov ved Haven ligger et gravkapel opført 1862 i gotisk stil, hvor Carl Emil Bruun og Cecilie Bruun er stedt til hvile i stenkister. Foran kapellet er to jordhøje, hvor deres to heste er begravet.