Gjøl Kro

Gjøl Kro

Kroen kan tilbageføres til 1851, men er sikkert ældre. Gamle fotos viser kroen som en lille bygning med stråtag. I første halvdel af dens eksistens var det mere som et slags forsamlingshus med vært, hvor de, der skulle have fest, selv kom med de varer, der skulle bruges til festen.                                                              Kroen brændte 1901 og blev genopført i sin nuværende skikkelse uden salen og vinterhaven.                         Salen blev opført 1928. Ved samme lejlighed blev der lagt el ind på kroen. Vinterhaven blev opført i 50’erne, de første år med sten på gulvet. I en periode var kromanden samtidig tolder på Gjøl (Gjøl kontrolsted under Aalborg toldkammer 1914-69). Omkring 1910 var kroen afholdshotel.