Gjøl Kirke

Gjøl kirkes historie Gjøl Kirke er bygget omkring 1130. På dette tidspunkt var alle danske småøer – og dermed også øen Gjøl – kongens ejendom. Kirken er derfor efter al sandsynlighed bygget på den daværende konge, kong Niels’ befaling. Næste vidnesbyrd om kirkens historie findes i Valdemar Sejrs jordebog, (konge fra 1202 -1241). I den …

Læs mere

Det Bruunske Kapel

Det var almindeligt, at ejerne af Birkumgård ved deres død blev begravet på de fornemste steder i kirken, så nær alteret som muligt, det være sig i gulvet eller i det nuværende sakristi, som oprindeligt netop var bygget som gravkapel for Birkumgårds ejere. Men da godsejerparret Cecilie og Carl Johannes Bruun nåede støvets år, var …

Læs mere