Fiskerne

Harboørefiskerne kom til Gjøl med deres stærke indremissionske tro. Gjøl blev indskrevet i den danske litteraturhistorie med Hans Kirks berømte roman Fiskerne, som i 1970 blev TV dramatiseret. I romanen nævnes ganske vist kun, at den foregår på en ø i fjorden, men Hans Kirk lod sig inspirere af havfiskerne, som i begyndelsen af 1900 tallet flyttede fra Harboøre på den jyske vestkyst til Gjøl og det blidere Limfjorden, hvor de havde købt fiskevand. Med sig bragte de deres stærke indremissionske tro, og romanen skildrer, hvordan det er med til at skabe konflikt mellem tilflytterne og de indfødte mere grundtvigianske Gjølboere.

Fiskerne