Det Bruunske Kapel

Det var almindeligt, at ejerne af Birkumgård ved deres død blev begravet på de fornemste steder i kirken, så nær alteret som muligt, det være sig i gulvet eller i det nuværende sakristi, som oprindeligt netop var bygget som gravkapel for Birkumgårds ejere. Men da godsejerparret Cecilie og Carl Johannes Bruun nåede støvets år, var der ikke plads for dem i kirkens gravkapel, for her lå jo i to egetræskister C. J. Bruuns forældre, så Cecilie og Carl Johannes Bruun måtte se sig om efter andre muligheder for planlægning af deres begravelse. På den tid var det blevet moderne med private gravkapeller, så godsejerparret søgte kong Frederik den 7. og fik i 1863 kongelig tilladelse til at opføre deres eget gravkapel i skoven lige syd for Birkumgård. Kapellet blev bygget, så det i måske 12 år stod klar, da Carl Johannes Bruun døde i 1876 og Cecilie i 1880. De blev hensat her i to sarkofager – cementkister.